Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 21 juni 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 6

Jezus zei: ‘Als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’