Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 22 febr 2023

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 20c

Laat u met God verzoenen.