Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 22 maart 2017

Uit het boek Tobit 13, 6a

Keer  u tot de Heer met heel uw hart,
wees Hem met heel uw ziel gehoorzaam.