Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 23 maart 2022

Uit het boek Deuteronomium 6, 6-7

Mozes sprak tot het volk: ‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’