Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 25 jan 2023

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 16-17

Jezus zei: ‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.’