Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 25 juli 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 20, 26b-28

Jezus sprak :
‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn –
zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’