Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 25 mei 2016

Uit het evangelie volgens Marcus 10; 43b-44

Jezus zei :
‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

 

21 SAINT PIERRE LE LAVEMENT DES PIEDS

 

Lezing van de dag Leestip van de dag