Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 25 okt 2023

Uit de eerste brief van Petrus 2, 9

U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.