Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 25 oktober 2017

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 6, 13

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig
voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God.
Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt
en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.