Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 26 sept 2018

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 11

Als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont,
zal Hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent,
levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag