Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 27 dec 2023

Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 4, 4a

Laat de Heer uw vreugde blijven.