Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 27 jan. 2016

Uit de profeet Jesaja 55, 10-11

Zo spreekt de Heer :
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen
niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien
en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt
uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.

 

banner

 

Lezing van de dag Leestip van de dag