Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 28 december 2016

Uit het evangelie volgens Matteüs 2, 16

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was,
werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip
dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in
Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van
twee jaar en jonger om te brengen.

 

de_kindermoord_te_bethlehem_rijksmuseum_sk-c-1363_jpeg

 

Lezing van de dag Leestip van de dag
We zien ‘De kindermoord te Bethlehem’ van de hand van Lodovico Mazzolino (16e eeuw). Onder het toeziend oog van koning Herodes, gezeten op zijn troon, worden de kinderen door soldaten gedood. Tevergeefs proberen moeders hun zonen te beschermen. In aparte scènes linksboven de aanbidding der koningen en rechtsboven de vlucht naar Egypte.