Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 30 dec. 2015

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 36-38

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel,
uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd
had ze zeven jaar met haar man geleefd,
en ze was nu al vierentachtig
jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht
diende met vasten en bidden.
Op dat moment kwam ze naar hen toe,
bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen
die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

 

csm_2006_DVD030_Hannah-Schladming_0134_6e18d0d223

 

Lezing van de dag Leestip van de dag