Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 30 jan 2019

Uit het evangelie volgens Marcus 4, 20

Jezus zei :
‘Er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid:
zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht,
sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig
en weer anderen honderdvoudig.’