Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 30 mei 2018

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 5, 2

Ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad
en zich voor ons gegeven heeft als offer,
als een geurige gave voor God.