Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 30 nov 2022

Uit de brief van Paulus aan Matteüs 4, 18-20

Toen Jezus langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 

De roeping van de Petrus en Andreas (Duccio’s Maestà – 14e eeuw)