Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 31 maart 2021

Uit de eerste brief van Petrus 5, 8-9a

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof.