Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 4 april 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 24, 32

De twee leerlingen zeiden tot elkaar :
 ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot ?’