Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 4 mei 2022

Uit het boek Psalmen 66, 5

Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag.