Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 4 nov 2020

Uit het boek Spreuken 3, 5

Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.