Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 5 april 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 26, 14-16

Eén van de twaalf, namelijk Judas Iskariot, ging naar de hogepriesters en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem uit te leveren.