Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 6 sept 2023

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 10

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.