Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 7 juni 2017

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen,
maar dien elkaar in liefde.