Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 7 nov 2018

Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 2, 13a

Het is God die zowel het willen als
het handelen
bij u teweegbrengt.