Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 8 aug 2018

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 6, 18a

Laat u bij het bidden leiden door de Geest.