Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 8 juli 2015

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 3

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede
de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

 

handspraying

 

Lezing van de dag Leestip van de dag