Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 8 sept 2021

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 46-49

Maria zong: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn Naam.’