Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 9 juni 2021

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 7a

Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg.