Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 9 maart 2022

Uit het boek Psalmen 51, 18-19

U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept U geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten.