Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 9 sept. 2015

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 3, 9-10

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt
naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

 

banner2