Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 1 juni 2024

Uit het boek Psalmen 9, 2-3

Ik wil U loven, Heer, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.
Ik wil vrolijk zijn, voor U juichen,
uw Naam bezingen, Allerhoogste.