Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 1 mei 2021

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 4

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.