Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 1 sept 2018

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 27b

Wat in de ogen van de wereld zwak is,
heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen.