Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 10 nov 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 16, 13

Jezus sprak :
‘Geen enkele knecht kan twee heren dienen:
hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben,
of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten.
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’