Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 11 aug 2018

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 12, 2

Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger
en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde
die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken
door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats
aan de rechterzijde van de troon van God.