Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 11 maart 2023

Uit het evangelie volgens Lucas 15, 20bc

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.