Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 13 aug 2022

Uit de profeet Ezechiël 18, 32b

Kom tot inkeer en leef! – spreekt God de Heer.