Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 13 febr 2021

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 13, 2c

Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.