Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 15 april 2017

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 16, 13

Wees waakzaam, volhard in het geloof,
wees moedig en sterk.