Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 15 aug. 2015

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 46-49

Maria zei :
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God,
mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen
heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn Naam.

 

patroonsfeest95

Tenhemelopneming van Maria, Sano di Pietro, 1448, Lindenau Museum

 

Lezing van de dag Leestip van de dag