Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 15 juni 2018

Uit de tweede brief van Paulus aan de Timoteüs 2, 13

Als wij Christus ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan Hij niet.