Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 15 sept 2018

Uit het boek Prediker 1, 18

Wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet.
En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.