Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 16 juli 2022

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde.