Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 16 maart 2024

Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 4, 8

Broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.