Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 16 sept 2023

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 43-44a

Jezus zei: ‘Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen.’