Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 17 juli 2021

Uit het evangelie volgens Matteüs 12, 20a

Het geknakte riet breekt Hij niet af, noch dooft Hij de kwijnende vlam.