Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 18 juni 2022

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 5, 8b

Ga de weg van de kinderen van het licht.