Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 18 maart 2017

Uit het tweede boek Samuël 22, 47

De Heer leeft, geprezen zij mijn rots,
hoogverheven is God, de rots die mij redt.