Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 18 mei 2024

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.